[:sv]Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker en styrelseledamot och två styrelsesuppleanter till stipendiestiftelsen RISH.

RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH stiftades i mitten av 60-talet genom en insamling bland Rotaryklubbar i Västsverige.

Uppdraget
RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, som utser stipendiater. Styrelsen träffas 2 gånger per år och som ordinarie ledamot är man även med och går igenom ansökningarna.

GFS söker en en ordinarie styrelseledamot för en tid på två år, en suppleant för en tid på två år
och en suppleant för en tid på ett år.

Ansökan
Skicka din ansökan till ordforande@gfs.se senast den 17 december, kl 23.59.

Ansökan bör innehålla cv, ett personligt brev i vilket du förklarar vilket av uppdragen du söker, varför du söker uppdraget, varför GFS styrelse ska välja just dig samt referenser. [:]