Nomineringsanmodan – Styrelseledamot samt styrelsesuppleant SGS Studentbostäder

29 november, 2017

Göteborgs Förenade Studentkårer GFS söker en styrelseledamot och en styrelsesuppleant till Stiftelsen SGS Studentbostäders styrelse. Om SGS Studentbostäder Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder skapades av Göteborgs Stad och Göteborgs Förenade Studentkårer...

Läs mer

GFS söker vice ordförande

27 november, 2017

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker en vice ordförande. Vice ordförande väljs av, och svarar inför, GFS styrelse. I uppdraget ingår allt från administration till att representera GFS i en...

Läs mer

Nomineringsanmodan – RISH

5 november, 2017

Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker en styrelseledamot och två styrelsesuppleanter till stipendiestiftelsen RISH. RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd...

Läs mer