[:sv]Nomineringsanmodan – Styrelseledamot samt styrelsesuppleant SGS Studentbostäder[:en]No[:]

[:sv]Göteborgs Förenade Studentkårer GFS söker en styrelseledamot och en styrelsesuppleant till Stiftelsen SGS Studentbostäders styrelse. Om SGS Studentbostäder Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder skapades av Göteborgs Stad och Göteborgs Förenade Studentkårer 1951 för att tillgodose bostadsbehovet för studerande vid högre studier i Göteborg. SGS ska vara en ledande aktör i att bygga och förvalta lägenheter för högskolestuderande. Tillsammans med Göteborgs Stad, Göteborgs universitet, Chalmers, GFS och Göteborg & Co skall SGS bidra till att studenter väljer Göteborg som studieort. För mer information om SGS verksamhet se www.sgsstudentbostader.se. SGS Studentbostäders styrelse SGS Studentbostäders styrelse består av sju ordinarie ledamöter och fem suppleanter. GFS utser tre av de ordinarie styrelseledamöterna och två av suppleanter. De ordinarie styrelseledamöterna väljs på mellan ett och tre år och suppleanterna väljs på ett år. Styrelsen sammanträder cirka sju gånger per år och utöver de ordinarie sammanträdena brukar det hållas en helg- och en heldagskonferens. Uppdraget är arvoderat. Uppdraget GFS söker nu en ordinarie ledamot som väljs in på ett treårigt mandat och en suppleant som...
Läs mer

[:sv]GFS söker vice ordförande[:en]GFS söker vice ordför[:]

[:sv]Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker en vice ordförande. Vice ordförande väljs av, och svarar inför, GFS styrelse. I uppdraget ingår allt från administration till att representera GFS i en rad externa sammanhang och i kontakter med samarbetspartners. Du kommer bland annat ansvara för GFS arbete inom ramen för Studentforum. Det är meriterande om du har tidigare erfarenheter av liknande uppdrag. Vi tänker att du är duktig på att kommunicera i såväl tal som skrift och är bekväm med att ta ett stort eget ansvar. Det är ett förtroendeuppdrag på 50% (med arvodering) med start så snart som möjligt och som sträcker sig fram till verksamhetsårets slut - den 30 juni 2018. Om du är intresserad - hör av dig till ordforande@gfs.se så snart som möjligt. (Så länge det här anslaget ligger uppe tar vi emot ansökningar.) Styrelsen vill tillsätta posten så snart som möjligt så ju tidigare din ansökan kommer in desto bättre. [:]...
Läs mer

[:sv]Nomineringsanmodan – RISH[:]

[:sv]Göteborgs Förenade Studentkårer (GFS) söker en styrelseledamot och två styrelsesuppleanter till stipendiestiftelsen RISH. RISH är en stipendiefond för utländska gäststuderande i Göteborg. Fondens ändamål är att lämna ekonomiskt bistånd åt utländska gäststuderande (utomnordiska och från icke EU-land), som bedriver högre studier i Göteborg. RISH stiftades i mitten av 60-talet genom en insamling bland Rotaryklubbar i Västsverige. Uppdraget RISH består av en styrelse, med ordförande, 4 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, som utser stipendiater. Styrelsen träffas 2 gånger per år och som ordinarie ledamot är man även med och går igenom ansökningarna. GFS söker en en ordinarie styrelseledamot för en tid på två år, en suppleant för en tid på två år och en suppleant för en tid på ett år. Ansökan Skicka din ansökan till ordforande@gfs.se senast den 17 december, kl 23.59. Ansökan bör innehålla cv, ett personligt brev i vilket du förklarar vilket av uppdragen du söker, varför du söker uppdraget, varför GFS styrelse ska välja just dig samt referenser. [:]...
Läs mer