[:sv]Elva aktörer i Göteborg har nu gått samman för att skapa minst 7000 nya studentbostäder fram till 2026. Göteborgs förenade studentkårer är den fösta initiativtagaren till samverkansprojektet där även bland andra Akademiska hus, Göteborgs universitet, Chalmers, Chalmers studentbostäder och Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder deltar.

Göteborg har två starka lärosäten som lockar studenter från hela Sverige och resten av världen. Bostaden är en förutsättning för att kunna studera och bristen på boende gör Göteborg till en mindre attraktiv studentstad. Utan studentbostäder riskerar staden att gå miste om den enorma tillgång studenter innebär.

– Att bygga fler studentbostäder har varit en av de viktigaste frågorna för Göteborgs studenter en längre tid. Att samla aktörerna och arbeta tillsammans har visat goda resultat i Stockholm, och vi tror att Gbg7000+ är en viktig byggsten för att fler studenter ska få en ny bostad att flytta in i, säger Håkan Bernhardsson, ordförande för Göteborgs förenade studentkårer.

Göteborgs Stad planerar för 4 000 studentbostäder till 2021 (exklusive bostäder med tillfälligt bygglov) vilket ger totalt cirka 14 000 studentbostäder i Göteborg. Enligt rapporten ”Studenter och studentbostäder i Göteborg” kommer det att finnas kring 38 000 helårsstudenter i Göteborg år 2025, förutsatt den nuvarande utvecklingstakten. Då behövs minst 18 000 studentbostäder i och kring staden för att det ska vara möjligt för en nyantagen student att hitta en bostad och etablera sig.

Genom att skapa minst 7000 studentbostäder i Göteborg under perioden 2016-2026 kan problemen motverkas och regionen riskerar inte längre att hamna efter i den regionala utvecklingen eller som kunskapsstad.

Målsättningar för Gbg7000+:

  • minst 7000 nya inflyttningsklara permanenta studentbostäder byggs i Göteborg under perioden 2016-2026.
  • utveckla kunskapsstaden Göteborg genom campusnära bostäder och naturliga mötesplatser.
  • närliggande kommuner samverkar i frågor som exempelvis byggnation och kollektivtrafik.
  • tydliggöra studenternas betydelse för staden och öka kunskapen kring studentbostäder som boendeform.
  • utveckla och effektivisera studentbostadsmarknaden i Göteborg.
  • utveckla nya sätt att bygga studentbostäder och skapa en mångfald av boendeformer.
  • involvera och samverka med alla relevanta aktörer för att nå målsättningen.

Samverkanspartners:

Andreas Sjöö, ordförande GFS – Göteborgs Förenade Studentkårer 2015-2016
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet
Stefan Bengtsson, rektor Chalmers tekniska högskola
Joakim Wallin, vd Chalmers Studentbostäder
Magnus Paulsson, vd SGS – Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder
Birgitta van Dalen, regiondirektör Akademiska Hus region Väst
Martin Johansson, generalsekreterare Studentbostadsföretagen
Martin Öbo, tf. fastighetsdirektör Goteborgs Stad, Fastighetskontoret
Johan Trouve, vd Västsvenska handelskammaren
Mariette Hilmersson, vd Förvaltnings AB Framtiden
Birgitta L-Öfverholm, chef Näringslivsgruppen, Goteborg & CO

Avsiktsförklaringen går att hitta i sin helhet på gbg7000.se

Kontakt: Håkan Bernhardsson, hakan.bernhardsson@gfs.se, 0705 596 597[:]