[:sv]Efter att Sveriges förenade studentkårer (SFS) nyligen släppt sin årliga rapport om Sveriges studenters ekonomiska situation, står det i denna klart att det ser lite ljusare ut än tidigare år. Med anledning av detta släpper nu Göteborgs förenade studentkårer (GFS) sin lokala rapport på samma tema. Resultatet av den göteborgsbaserade rapporten visar ett helt annat resultat, den ekonomiska utvecklingen för studenter i Göteborg går bakåt.
En student I Göteborg går i år genomsnittligen back 4584 kronor mer än genomsnittet. Detta är en försämring med 2472 kronor från förra året i jämförelse med övriga landet.

Anton Marmelid, vice ordförande på GFS menar att detta är djupt problematiskt.
– Menar man allvar med att Göteborg ska titulera sig som kunskapsstad måste kommunen anstränga sig i frågan om attraktivitet för nya studenter. Då den negativa utvecklingen främst beror på högre hyreskostnader vet vi dessutom vilka frågor man behöver arbeta med. Direktanvisningar till studentbostäder med ett lägre markpris skulle kunna ge en mer rimlig hyresnivå, dessutom måste det få komma in fler aktörer på studentbostadsmarknaden i Göteborg.

Inkomster (SEK)

2016

2015

Lån 7088 7120
Bidrag 2812 2828

Summa inkomster 9904 9948

Utgifter (SEK)

2016

2015

Bostad, exkl. el • 3838 3799
Mat, inkl. matlåda •• 2130 2130
Kläder/skor ••  605 590
Personlig hygien inkl. tandvård •• 465 455
Media ••  920 940
Kåravgift ••• 20 20
Studiematerial •••• 810 810
Hemförsäkring •• 140 120
Förbrukningsvaror •• 100 100
Kollektivresor ••••• 450 435
Hemutrustning •• 370 370
Fritid •• 640 640

Summa utgifter 10488 10409

Resultat

 -584

 -461

 

Studentbostadsföretagen. GFS har beräknat på snitthyra för ettor hos SGS studentbostäder och Chalmers studentbostäder 2014. För 2016 användes en procentuell höjning till 2015 års hyresnivåer.
•• ”Koll på pengarna 2016” (Konsumentverket)
••• GFS medlemskårer. Avgiften är snittet per månad.
•••• ”Stärkt stöd för studier – tryggt, enkelt och flexibelt” (SOU 2009:28), uppräknat med KPI
•••••  _ 30-dagarskort inom Göteborgs kommun med ungdomsrabatt

Läs GFS fullständiga rapport här[:]