[:sv]Den göteborgske studentens årsbokslut 2016[:]

[:sv]Den göteborgske studentens årsbokslut 2016[:]

[:sv]Efter att Sveriges förenade studentkårer (SFS) nyligen släppt sin årliga rapport om Sveriges studenters ekonomiska situation, står det i denna klart att det ser lite ljusare ut än tidigare år. Med anledning av detta släpper nu Göteborgs förenade studentkårer (GFS) sin lokala rapport på samma tema. Resultatet av den göteborgsbaserade rapporten visar ett helt annat resultat, den ekonomiska utvecklingen för studenter i Göteborg går bakåt. En student I Göteborg går i år genomsnittligen back 4584 kronor mer än genomsnittet. Detta är en försämring med 2472 kronor från förra året i jämförelse med övriga landet. Anton Marmelid, vice ordförande på GFS menar att detta är djupt problematiskt. - Menar man allvar med att Göteborg ska titulera sig som kunskapsstad måste kommunen anstränga sig i frågan om attraktivitet för nya studenter. Då den negativa utvecklingen främst beror på högre hyreskostnader vet vi dessutom vilka frågor man behöver arbeta med. Direktanvisningar till studentbostäder med ett lägre markpris skulle kunna ge en mer rimlig hyresnivå, dessutom måste...
Läs mer