Regeringens vårändringsbudget 2015

15 april, 2015

Idag kom regeringens proposition avseende vårändringsbudget för budgetåret 2015.

I vårbudgeten finns nyheten att åldersavskrivningen av studielån återinförs, något som Göteborgs Förenade Studentkårer välkomnar, då vi anser att avskrivning av studieskuld skall ske vid pensionen.

Större satsningar på bostadsbyggande lyser fortsatt med sin frånvaro för år 2015, men regeringen har däremot aviserat att 3,2 miljarder ska avsättas för att få igång byggandet av hyresrätter och bostäder för studenter i budgeten för 2016. Hur dessa lägenheter utformas och vad hyrorna kommer att landa på återstår att se, och så även hur de nya bullerreglerna som kommer att införas vid halvårsskiftet påverkar framtiden på studentbostadsmarknaden.

Läs propositionen här.
Läs mer om propositionen ur ett studentperspektiv, via Sveriges Förenade Studentkårer,här.
Läs mer om de ändrade bullerreglerna här.